İğdeli Boyu

Sivrihisar İlçesi İğdecik köyüne yerleşen İğdeli veya İğdeönü boyu

İğdecik köyünde yaşayan halkın %90 ı manav soyundan gelmektedir.Soyu Türkic türklerine kadar dayanmaktadır.İğdecik köyünün kuruluş tarihi 910 tarihi sanılmaktadır.Göçebe hayatı yaşayan Türkler Anadolu ya gelerek yerleşik düzene geçmişlerdir.İğdeli aşireti tarafından kurulan köy daha sonra İğdecik ismini almıştır.

Birinci Dünya savaşı sonucunda Osmanlı’nın gittikçe toprak kaybetmesiyle, eski Osmanlı topraklarından Boşnak, Arnavut, Çerkez , Laz, Gürcü gibi anadili Türkçe olmayan göçmenler ile Muhacir diye adlandırılan ve Balkanlar’dan gelen Türk kökenli gruplar Anadolu’ya göçmüşlerdir. Bu dönemde yerli köyler kendilerini göçmenlerden ayırmak anlamında Manav olduklarını belirtmeye başlamışlardır.

Türk sözünün anlamıyla ilgili olarak çalışmalardan birkaç örnek verecek olursak: G. Vamberi “adam”, “insan”, Y. Nemet “güç, kuvvetA. N. Bernştam “maşgala (aile)”, “taypa (boy)”; S. P. Tolstov “evlenmemiş genç asker grubu” vs. A. N. Kononov ise, Türk kelimesini Tür ve k şeklinde iki parçaya böler. Tür kısmı­nın başta “Hûda, Allah” anlamında kullanıldığını, sonra hürmetli yer (evin törü, yani evin başköşesi), sonra “kanun, düzen, tertip” anlamlarını ifade etti­ğini, en sonunda da “güç, kuvvet, efendi” gibi anlamlar kazandığını belirtmiş­tir. Konovov’a göre, ismin -k parçası çokluk ekidir, Türkmenlerin il-gün sö­zünde hala yaşayan gün/kün sözünün kısaltılmışıdır.

Sivrihisar İlçesi civarına yerleşmişler.

About the author

Admin

Add Comment

Click here to post a comment

Sivrihisar İlçesinin Köklü Ailelerinden Sevimbay Sülalesi Soy Ağacı Web Sitesi

sulale-sema-wid

Duyurular

Facebook Sayfa

sulale-logo
Sitemizde yer alan yazılar, resimler, tasarım ve düzenlemeler http://sevimbay.net/’in izni olmaksızın ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz. Lütfen emeğe saygı gösterelim... Copyright © 2015