Tag - soy kütüğü

Soy Ağacı

Soyağacı Araştırma

Soyağacı nasıl çıkartılır?
Sanal alem, son günlerde hararetle “Soy ağacımı çıkartmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz?”...

Soy Ağacı

Türkmen Soyağacı

Ünlü Türk bilgini ve araştırmacısı Kaşgarlı Mahmut da Divânü Lügat-it Türk (Türk Dili Sözlüğü) kitabında Türk adının Türklere tanrı...

Aile Soyağacı Şemalar

Şemalar

Bu sayfada sülale ve aile soy ağacı şemaları bulunmaktadır. Bakmak istediğiniz şema resmi üzerine tıklayın.
Açılan şemada isimler üzerine...

Soy Ağacı

Avşar Boyu

Tarihi kaynaklarda “Avşar, Afşar” şeklinde karşımıza çıkan bu etnik grup, eski Oğuz-Türkmen boylarından biridir. Kaşgarlı Mahmut ve...

Soy Ağacı

Yazır Boyu/Kolu

Bozok Boyu, Yazır Kolu
“Oğuzname”lerde Türkmenlerin büyük atası Oğuz Han’ın altı oğlunun olduğu söylenmektedir. Onların adları...

Sivrihisar İlçesinin Köklü Ailelerinden Sevimbay Sülalesi Soy Ağacı Web Sitesi

sulale-sema-wid

Sülale Duyuruları

error: Kopyalamaya İzin Yok !!