Warning: Illegal string offset 'color' in /home/sivrihis/public_html/sevimbay.net/wp-content/themes/EccePortal/framework/ecce-menu-walker.php on line 56

Warning: Illegal string offset 'color' in /home/sivrihis/public_html/sevimbay.net/wp-content/themes/EccePortal/framework/ecce-menu-walker.php on line 56
  • ..
  • 12.01.2019
  • Cumartesi

Yazır Boyu/Kolu

Yazır Boyu/Kolu
20 Ocak 2014 - 12:03 / 152 Görüntülenme

Bu Yazıyı Paylaş!

Bozok Boyu, Yazır Kolu

"Oğuzname”lerde Türkmenlerin büyük atası Oğuz Han’ın altı oğlunun olduğu söylenmektedir. Onların adları şöyledir: Günhan, Ay Han, Yıldızhan, Gökhan, Denizhan ve Dağhan. Rivayetlerde bu altı oğlun her birinden dört oğul doğduğu, onların torunlarından 24 Türkmen boyunun ortaya çıktığı, onlara da bu 24 oğulun (Oğuz Han’ın torunlarının) adının verildiği hakkın­da bilgiler verilmektedir.

Bozok grubuna Oğuz Han’ın ilk (büyük) üç oğlu­nun torunları girer. Reşidüddin’in “Camiü’t-Tevarih” (Tarih Külliyatı) adlı eserinde bunların adları şöyle gösterilmektedir: Günhan’ın oğulları (ya da bu oğullardan türeyen Türkmen boyları): Gayı, Alkırevli (Abulgazide Alka- öyli), Bayat, Garaevli; Ayhan’ın oğulları: Yazır, Dodurga, Düker, Yasır (Abulgazide Bayarlı); Yıldızhan’ın oğulları: Avşar, Begdili, Garık (Abul­gazide Kızık), Garkın. Toplamı 12 oğul 12 boy. 24 boyun kalan 12’si Oğuz- han’ın küçük oğullarına (üç oğluna) ait olup onlara sol kanat ya da Üç ok, bi­rinci gruba ise sağ kanat ya da Bozok denilmiştir. Türkmenlerin 24 boya bö­lünmesi, onların altı büyük grupla birleşmesi, sonunda da bu 24’ün ikiye, sağ ve sol kanada (bozok ve üçok) ayrılma geleneği kaynağını eski Hunlar’dan almaktadır.

Sivrihisar İlçesi civarına yerleşmişler.

Kategoriler:
Etiketler:
Siz de görüşünüzü belirtebilirsiniz...